Морски информационни
системи

Специализирани системни решения за морска и речна навигация, спътникови комуникации

Системи за наблюдение и ранно предупреждение

Специализирани системни решения за различни области от промишлеността и транспорта

Системи за управление на технологични процеси

Специализирани системни решения за различни области от промишлеността и транспорта

Интелигентни транспортни
системи

Специализирани системни решения за различни области от промишлеността и транспорта

За СКОРТЕЛ

СКОРТЕЛ осигурява доставки на оборудване и софтуер, системна интеграция, инженеринг и консултантски услуги за:
   • Мобилни спътникови връзки (Inmarsat, Iridium, Thuraya, Globalstar, KVH)
   • Решения за проследяване и позициониране (GPS)
   • Системни решения – морски информационни системи (за безопасност, рибарски), интелигентни транспортни системи, системи за управление на технологичните процеси, системи за наблюдение и ранно предупреждение
   • Морски комуникации и навигация

History Scortel

Проекти на Скортел ООД

Партньори на Скортел ООД

Сертификати на Скортел ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля, прочетете внимателно тези Декларация за поверителност, преди да използвате този уеб сайт.

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

 

КАРТА НА САЙТА
     

Картата на сайта позволява лесен достъп до структурираното съдържание на сайта.

Към картата на сайта

 

КОНТАКТИ
     

Скортел ООД - централен офис
София 1582, жк. Дружба 2
ул. "Делийска воденица" 29

Тел. 02 978 9590, 02 879 7400, 0878 344 550

Факс: 02 978 3359
e-mail: office@scortel.com