Bridge Systems

ECDIS е компютърна електроннa-картографска и информационна система (Electronic Chart Display and Information System), съвместима с IMO регулациите и може да бъде използвана като алтернатива на хартиените навигационни карти. Предоставяща разнообразна информация в реално време, тя е автоматизирано решение, което е в състояние да определя корабната позиция, местоположение на обекти по картата, навигационни точки и опасности.

Навигационна система за аларма на мостика (Bridge Navigational Watch Alarm System) следи за носенето на вахта на мостика и автоматично предупреждава капитана или друго квалифицирано лице, ако по някаква дежурния офицер не е в състояние да си изпълнява задълженията си. Това се постига чрез предупреждаване първо на вахтения офицер и впоследствие, ако той не отговаря, на капитана или на друго квалифицирано лице. Освен това BNWAS осигурява на дежурния възможност за повикване на незабавна помощ, ако е необходимо. BNWAS трябва да работи когато системата за контрол на движението блокира, освен ако това не е забранено от капитана.

PRIVACY POLICY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA

Please, read these Privacy policy and protection of personal data,

before using this website.

More information

TERM OF USE
     

Please read these Terms of Use before using this website.

By accessing this site, you agree to the following conditions below.

More information

 

SITE MAP
     

Site map allows easy access to structured content on the site.

 

To the Site Map

 

CONTACT US
     

Scortel Ltd. - Head office
29, Deliiska vodenitza str.Sofia 1582, Drujba 2
Bulgaria

Tel. +359 2 978 9590
+359 2 879 7400
+359 878 344 550

Fax: +359 2 978 3359
e-mail: office@scortel.com

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
JB cookies
Joomla
Accept
Decline