Политика по качеството

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е насочена към:
ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И УСЛУГИ, ПРОЕКТИРАНЕ, СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ, ИНЖЕНЕРИНГ, СЕРВИЗ И СЪПРОВОЖДАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ И МРЕЖИ ЗА ПУБЛИЧНИ И КОРПОРАТИВНИ МОБИЛНИ И СПЪТНИКОВИ ВРЪЗКИ НА ЦЕНИ И С КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ Й СТРАНИ.

 

За ефективното провеждане на Политиката по качеството Ръководството е определило следните основни цели в своята дейност:
 • Предлагане на българския и международния пазар на системи и услуги, базирани на авангардни и утвърдени комуникационни технологии с доказано високо качество, носещи максимална полза за клиентите, организацията и заинтересованите страни, стремеж към опазване на околната среда и осигуряване на здраве и безопасност при работа;
 • Грижа за запазването на инвестициите, направени от Клиента, осигурявайки качествен гаранционен и извънгаранционен сервиз;
 • Спазване на българското законодателство, изискванията на европейските регламенти и международни стандарти, касаещи дейността на фирмата; 
 • Удовлетворяване и все по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на нашите клиенти и заинтересованите страни от дейността на фирмата;
 • Поддържане на ефикасно функционираща интегрирана система за управление на качество, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015;
 • Спазване на GDPR Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни;
 • Подобряване на ефикасността и ефективността на фирмата ни чрез мотивиране и приобщаване на целия персонал за постигане на определените цели по качеството, околна среда и здраве и безопасност при работа;
 • Безусловно спазване на фирмения принцип за лоялност, доверие и уважение към всички клиенти, доставчици и конкуренти;
 • Осигуряване на необходимите ресурси за постигане на всички набелязани цели, свързани с цялостната дейност на фирмата ни;
 • Намаляване потреблението на природните ресурси;
 • Ефикасно управление на процесите с цел непрекъснато подобряване и усъвършенстване на Интегрираната система за управление (ИСУ);
 • Непрекъснато подобряване и постигане на цели по предотвратяване на замърсяването на околната среда, за предотвратяване на наранявания и заболявания, чрез извършване на системни проверки и анализи и прилагане на коригиращи и превантивни действия;
 • Постоянно наблюдение и анализ на непрекъснато променящите се пазарни условия и потребности, с цел осигуряване на условия за все по-пълно и качествено обслужване на клиентите.
За постигане на тези цели и задачи в Организацията е разработена и внедрена Система за управление на качеството на база международния стандарт ISO 9001:2015.

 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА СКОРТЕЛ ООД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.

 

10.01.2023 год. Управител: / В. Бозаров /

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, прочетете внимателно тези Политика за поверителност и защита на личните данни,

преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

 

КАРТА НА САЙТА
     

Картата на сайта позволява лесен достъп до структурираното съдържание на сайта.

Към картата на сайта

 

КОНТАКТИ
     

Скортел ООД - централен офис
София 1582, жк. Дружба 2
ул. "Делийска воденица" 29

Тел. 02 978 9590, 02 879 7400, 0878 344 550

Факс: 02 978 3359
e-mail: office@scortel.com

Записване
Потребителски предпочитания за бисквитките
Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ще получите най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, този уебсайт може да не функционира според очакванията.
Приемане на всички
Отказване на всички
JB cookies
Joomla
Приемам
Отказ