Новини

Вторник, 31 Декември 2019 09:47

EMEA Regional Conference INMARSAT Barcelona 2019

През периода 2-5.12.2019 представители на Скортел присъстваха на годишната регионална конференция на Inmarsat. Събитието се провежда всяка година в различни странии/градове, като тази година беше в Барселона (Испания). Присъстваха около 400 участника, от 180 фирми/дистрибутори на Inmarsat от Европа, Близкия изток и Африка от 33 страни.

Беше представен план-график за изстрелването на следващи сателити в орбита – GX6А – 2020, GX6В – 2021 – с акцент за развитие на услугите към L-band, подкрепяйки новото поколение 5G, както и глобалните служби по безопасност, GX7, 8 и 9 – 2023 с насоченост към капацитета и гъвкавостта на GX, GX10А и GX10-В с цел подобряване на услугите в Арктическия регион – 2022.

Петък, 13 Декември 2019 15:33

KVH Advance Training

В периода 02-06.12.2019 специалисти на СКОРТЕЛ преминаха интензивен технически курс на обучение за напреднали – KVH Advance Training, в централата на KVH за Европа, намираща се в град Кокедал (Дания). Курсът осигурява подготовка и сертифициране за ниво 2 (Tier-2) на техническа поддръжка и инсталация на най-съвременните спътникови комуникационни системи на KVH – TracVision и TracPhone.

KVH TracVision Advance Training / Tier-2

Този курс осигурява интензивно практическо обучение за работа и поддръжка на спътниковите телевизионни антени от серията KVH TracVision.

KVH TracPhone Advance Training / Tier-2

В периода 14-15.11.2019 в Гранд Хотел Пловдив, зала Париж се проведе първото издание на Форума "Поддръжка на индустриални съоръжения и сгради. Предотвратяване на аварии".

Скортел взе участие на форума с презентация на тема "Автоматизирана система за управление на транспортните дейности в строителството АСУ ТДС", както и със собствен щанд, на който бяха изложени продукти даващи възможност за реализиране на система за наблюдение на деформациите в инфраструктурни обекти с безжични датчици с марката "BeanAIR".

Четвъртък, 28 Ноември 2019 16:19

Изложение METSTRADE 2019

През периода 19-21.11.2019 представители на Скортел посетиха международното морско изложение METSTRADE, което се провежда всяка година в Конгресния център RAI в Амстердам (Нидерландия). Това е най-голямото търговско изложение в света за морско яхтено оборудване, материали и системи. Служи като платформа за иновации, развитие на пазара и изграждане на бизнес партньорства още от старта си през 1988 г. В допълнение към общия морски яхтен сектор, METSTRADE предлага и три специализирани сектора/павилиона - Superyachts , Яхтени пристанища и Материали и конструкции за яхтения бизнес. METSTRADE предлага и специализирани павилиони за най-иновативните продукти и разработки в бранша.

На изложението бяха осъщестени редица срещи и обсъждания с различни наши партньори и доставчици.

По традиция преди изложението се проведе и годишната среща на дистрибуторите на американската компания KVH Industries, лидер на пазара на мобилни спътникови системи за сателитна телевизия и VSAT комуникация. Скортел ООД е основен дистрибутор и сервизен партньор на KVH за България. На изложението METSTRADE имаше голям шанд на KVH, на който бяха представени всички основни и нови продукти и услуги на компанията, включително:

  • KVH Elite – нова услуга за собствениците на яхти с оборудване на KVH, за предлагане на неограничен Streaming в рамките на услугата miniVSAT Broadband, за региона на Флорида (САЩ) и Карибските острови. През 2020 услугата ще бъде достъпна и за клиенти в района на Средиземно море;
  • KVH TracVision UHD7 – нов модел спътникова телевизионна антена, за американския пазар, с уникална технология за едновременно приемане на 3 спътника DIRECTV в Ku и Ka честотни обхвати, и осигуряване на спътникова телевизия с 4K качество;
  • KVH TracVision TV10 – нов модел спътникова телевизионна антена с диаметър 1 метър, за европейския пазар. Очаква се през 2020 г.;
  • KVH Watch – технологично решение за осигуряване на сигурна сателитна връзка за IoT решения (Internet-Of-Things) на борда на кораба, използвайки VSAT терминалите на KVH и глобалната HTS VSAT спътникова мрежа.

СКОРТЕЛ ООД и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас завършиха изпълнението на проект "Иновативен метод и алгоритми за адаптивно автоматизирано управление на технологични процеси" по Националния иновационен фонд 8-ма сесия. В ИАНМСП е внесен техническият доклад за финален резултат.

- Успешно реализиран проект към ИАРА по "Закупуване, доставка, инсталация и пускане в експлоатация на бордови комплекти за обективен контрол на риболовната дейност, включително подготовка, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни".(2018-2019 г.)
- Успешно реализиран проект към ИАРА по "Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на система за наблюдение и контрол на риболовните кораби, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни, в състава на която влизат следните компоненти: център за обработка и съхраняване на данни с комплект сървъри, операторска зала; програмно осигуряване на разширена система за наблюдение на риболовните кораби, за електронно докладване на данни, за видеонаблюдение в реално време, за интеграция на програмите в центъра и с външни информационни системи, оборудване за наблюдение на катерите и автомобилите за инспектиране на стопанския риболов“. (2018-2019 г.)
- СКОРТЕЛ ООД и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас завършиха успешно изпълнението на проект "Иновативен метод и алгоритми за адаптивно автоматизирано управление на технологични процеси" по Националния иновационен фонд 8-ма сесия. (2017-2019 г.)

Във връзка с изпълнението на проект "Персонален асистент на технически ръководител в открити производства", финансиран от Националния иновационен фонд (9 сесия), Скортел проведе процедура за избор на изпълнител и сключи договор за доставка с КАНТЕК ЕООД за доставка на изследователски център за роботизирано управление на открито производство и специализирани работни места за изследване и разработка на интелигентни персонални асистенти.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, приключи успешно изпълнението на договора за "Събиране и първична обработка на експериментални данни" с „Интеграционни решения“ ЕООД.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, приключи успешно изпълнението на договора за "Доставка на програмни продукти за окомплектоване на МОКОП и операционната среда за неговото тестване" със „СКОРПИОН 7“ ООД.

След проведена обществена поръчка СКОРТЕЛ беше избран за доставчик на комуникационно оборудване и услуги Iridium за нуждите на Столична община.

СКОРТЕЛ ООД подписа договор 9ИФ-02-1/28.11.2018 с ИАНМСП и стартира изпълнението на проект "Персонален асистент на технически ръководител в открити производства" по Националния иновационен фонд. Проектът ще се изпълнява съвместно с ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" със срок на изпълнение 18 месеца и общ бюджет 474935 лв. В рамките на проекта се изследва модел на интелигентен персонален асистент на технически (оперативен) ръководител в открито производство като подход към роботизацията на оперативното управление на комплексни обекти. Задачата, която си е поставил научноизследователският екип, е съществено снижаване на времето и разходите по взимане на управленски решения и постигане на гъвкаво и безопасно оперативно управление на процесите. Проектът представлява развитие на разработваната от фирма Скортел ООД автоматизирана система за управление на транспортните дейности в открити производства и е продължение на иновативната дейност на компанията в областта на използването на ИКТ в промишлеността и транспорта.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, СКОРТЕЛ избра изпълнител през системата ИСУН 2020 и на 23.11.2018 сключи договор с „Интеграционни решения“ ЕООД за "Събиране и първична обработка на експериментални данни".

СКОРТЕЛ ООД и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас успешно изпълниха първия етап от проект "Иновативен метод и алгоритми за адаптивно автоматизирано управление на технологични процеси". Проектът е с общ бюджет 403534.33 лв и 18 месеца срок на изпълнение и се финансира от Националния иновационен фонд по Договор 8ИФ-02-16/12.12.2017 г. Изследваните метод и алгоритми за адаптивно управление на технологични процеси в открити производства (включително на подготовка и изграждане на строителен обект) са в основата на разработваната от фирма Скортел ООД автоматизирана система за управление на транспортните дейности в открити производства, която представлява по-нататъшно развитие на иновативната дейност на компанията в областта на използването на информационните и комуникационни технологии в промишлеността, строителството и транспорта.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Скортел избра изпълнител и сключи договор за доставка чрез избор на изпълнител с публична покана, през системата ИСУН 2020 със следния предмет:
- Доставка на програмни продукти за окомплектоване на МОКОП и операционната среда за неговото тестване, води до придобиването на ДНА. Договора е сключен със „СКОРПИОН 7“ ООД на 09.10.2018г.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Скортел приключи успешно договор за доставка чрез избор на изпълнител с публична покана, през системата ИСУН 2020 със следния предмет:
- Закупуване на ДМА - Опитно-изследователска платформа за разработка и изследване на МОКОП. Окончателният приемо-предавателен протокол е подписан на 5.10.2018г.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Скортел избра изпълнител и сключи договор за доставка чрез избор на изпълнител с публична покана, през системата ИСУН 2020 със следния предмет:
- Закупуване на ДМА - Опитно-изследователска платформа за разработка и изследване на МОКОП. Договора е сключен с „КОНТРАКС“ АД на 21.09.2018г.

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип наиновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Скортел ООД обявява публична покана за провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик с предмет „Доставка на програмни продукти за окомплектоване на МОКОП и операционната среда за неговото тестване, води до придобиването на ДНА“, с обособени позиции:

Обособена позиция 1. Разработка на програма за свързване на МОКОП с външни информационни системи
Обособена позиция 2. Разработка на програма за отдалечен достъп до прототипа на МОКОП
Обособена позиция 3. Софтуерен пакет за календарно планиране и управление на строителни производства

Документацията за участие можете да свалите от тук

Срок за подаване на оферти от 27.07.2018 до 16.08.2018г., чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Във връзка с реализиране на проект BG16RFOP002-1.005-0037-C01 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Скортел ООД обявява публична покана за провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик с предмет „Закупуване на ДМА - Опитно-изследователска платформа за разработка и изследване на МОКОП“

Документацията за участие можете да свалите от тук

Срок за подаване на оферти от 27.07.2018 до 13.08.2018г., чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

   В края на месец май СКОРТЕЛ ООД взе участие в международното изложение „Европейски морски ден“, организирано в гр. Бургас. Събитието се проведе в сградата на Бургаския свободен университет, от 31 май до 01 юни 2018 г.

   ЕВРОПЕЙСКИ МОРСКИ ДЕН (ЕМД) е престижна международна двудневна конференция и изложение, организирана в различна страна всяка година. През годините градове домакини са били Брюксел, Рим, Гьотеборг, Атина и Бремен. Темите на конференцията разглеждат Интегрираната морска политика на ЕС за насърчаване на икономическия растеж, уменията, технологичните иновации, опазването на околната среда и устойчивостта в цяла Европа.

   През тази година основен акцент беше поставен на Черно море и на различни инициативи за стимулиране на устойчив син растеж, за генериране на инвестиции и за увеличаване на сътрудничеството в Черноморския регион. ЕМД 2018 събра над 700 участници от бранша, включително министри, еврокомисари, депутати, академици, учени и морски експерти. Форумът е официална част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Конференцията беше официално открита от кмета на град Бургас - Димитър Николов.

   Паралелно с конференцията се проведе и изложение, в което взеха участие много фирми и организации от цяла Европа. На своя щанд СКОРТЕЛ представи актуални и съвременни продукти и технологии за морски комуникации и навигация, за широколентови спътникови връзки и телематични услуги. Бяха представени актуални модели спътникови телефони и терминали, работещи в спътниковите мрежи Inmarsat, Thuraya, Iridium. Беше демонтриран работещ бордови комплект за спътниково наблюдение на риболовните кораби, както и система за електронно докладване и запис на риболовните операции (т.н. електронен риболовен дневник). На изложението беше представена и най-новата морска спътникова комуникационна услуга на KVH (USA) - TracPhone V7HTS. СКОРТЕЛ ООД е основен партньор на KVH в България, със статут на KVH Master Service Partner.

Скортел ООД, в качеството си на бенефициент по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, стартира изпълнението на проект  BG16RFOP002-1.005-0037 „Разработка и тестване на прототип на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствен график в открити производства в изменяща се производствена среда в реално време“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 464 947.50 лв., от които 296 219.91 лв. европейско и 52 274.09 лв. национално съфинансиране.

Водещата цел, която си е поставил екипът, работещ по създаването на високо ефективна АСУ ТДОП, е разработката на иновативен модул за оперативен контрол и обновяване на производствения график в реално време - МОКОП. Това е програма за интелигентна обработка на данни от измервания от отдалечени обекти, която привързва календарния план-график към реалното време на технологичните процеси в производството. С помощта на МОКОП ще се осигури съществено снижаване на времето и разходите по изпълнение на производствените задачи в минната и строителната индустрия чрез постигане на оптимизирано оперативно управление на дейностите (производствените процеси), осъществявайки замяна на експертните решения на оперативния персонал с такива, формирани на базата на методите и инструментариума на интелигентните системи.

Дата начало: 25.05.2018 г.

Дата на приключване: 25.03.2020 г.

Продължителност: 22 месеца

bcci final

През месец май фирма Скортел ООД, лидер на българския пазар на мобилни спътникови комуникации и член на Българска търговско-промишлена палата, премина успешно през „Оценка на иновационен капацитет“ посредством инструмента IMP3rove. Фирмата е с повече от 25- годишна история и множество иновативни проекти, реализирани в различни области от промишлеността и транспорта.

Скортел ООД демонстрира много висок резултат по отношение на всички процеси, свързани с управлението и генерирането на иновации и получи сертификат за преминаване през оценката, която е в съответствие с европейските стандарти за управление на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899. Сертификатът бе издаден от академията IMP3rove в Дюселдорф, Германия.

Използваният инструмент IMP3rove, разработен по инициатива на Европейската комисия, анализира различни аспекти на иновационния мениджмънт: иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизнения цикъл на иновациите и основните фактори, касаещи тяхното по- добро управление. Услугата се предоставя от експерти на Българската търговско-промишлена палата  и е подходяща за предприятия с иновационна дейност, минимум тригодишна история и персонал между 10 и 1000 човека.

СКОРТЕЛ ООД Ви кани на Европейски Морски Ден 2018 в град Бургас!

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да Ви поканим на тазгодишното събитие - Европейски Морски Ден, което ще се проведе в гр. Бургас в периода 31 май – 1 юни 2018 г. Събитието ще се проведе в сградата на Бургаския свободен университет, разположен в самия център на града на адрес:  гр. Бургас, бул. "Сан Стефано" 62, http://www.bfu.bg/bg.

На щанд No. 15 Скортел ООД ще представи част от своите продукти и услуги, свързани с Морските комуникации, Системи за управление на риболовни кораби, Мобилни спътникови комуникации, Видеонаблюдение на мобилни обекти и други.

Събитието е официална част от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Това събитие ще бъде най-голямото на Европейската морска общност за 2018 г., организирано  в партньорство с Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия, Министерството на транспорта в България и Община Бургас.

Разговаряйте с нас по всички въпроси, свързани с необходимостта от Морски и  спътникови комуникации, както и за останалите продукти от нашето портфолио.

Екипът на Скортел е на Ваше разположение през цялото изложение.

Заповядайте, очакваме Ви!

За повече подробности можете да се обърнете към нас на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел.: 02/978 95 90.

Актуална информация за събитието може да намерите и на следния адрес:

http://burgasmaritimefestival.com/evropeyski-morski-den/

Thuraya X5-Touch - първият в света Android-базиран сателитен смартфон

Очаквайте скоро от Скортел ООД!

Телекомуникационната компания Thuraya представи първия в света сателитен смартфон по време на партньорска конференция в Дубай. Thuraya X5-Touch работи с операционната система Android и разполага с 5.2” Full HD сензорен екран.

Смартфонът е предназначен за потребители, които често сa в движение и излизат от покритието на наземните комуникационни мрежи, и за редица пазарни сектори, включително правителствени мисии, енергийни проекти, корпоративни комуникации и неправителствени организации. XT-Touch предлага бърза и лесна връзка в движение, в отдалечени райони, които обикновено са извън обхвата на стандартните смартфони.

Създаването на Thuraya X5-Touch е стъпка напред към пълното съвместяване на наземни и сателитни комуникации, използвайки два режима на работа с две отделни СИМ карти. Той разполага с два слота за СИМ карти за пълна гъвкавост на потребителите, а при активиране на Dual-mode предоставя и едновременно използване на двата комуникационни режима на работа -  сателитен и GSM (2G, 3G или 4G).

За да задоволи изискванията на потребителите в сурови и отдалечени условия, Thuraya X5-Touch е снабден с дисплей Gorilla® и представлява най-здравият преносим сателитен телефон, отговарящ на стандарти MIL и IP67 за пълна защита от прах, вода и удар. Разполага с разширени функции и възможности, включително батерия с голям капацитет, вграден SOS бутон, предна и задна камера. В платформата Android вече има множество приложения, които са готови да работят с Thuraya X5-Touch, а разработчиците ще имат лесен достъп за създаване и персонализиране на приложения за нуждите на своите клиенти. Това допълва концепцията "Bring Your Own Application" (BYOA), като клиентите имат възможността да изтеглят всяко приложение по техен избор.

Thuraya X5-Touch е оборудван със системи за навигация и проследяване - GPS, Glonass и BeiDou, които повишават безопасността в критични ситуации. Телефонът разполага с Wi-Fi, Bluetooth и NFC комуникационни интерфейси.

Съвременната ненасочена сателитна антена на Thuraya X5 Touch осигурява непрекъсната комуникация, предлагаща безпроблемна функционалност „walk-and-talk“ в сателитен режим. Спътниковата мрежа на Thuraya предоставя надеждни, качествени и постоянни комуникации в повече от 160 държави в Европа, Африка, Азия и Австралия; а в наземен режим Thuraya X5-Touch поддържа повечето 2G/3G/4G честоти по целия свят. Телефонът работи със сателитни СИМ карти на Thuraya, GSM СИМ карти, или комбинация от двете.

Thuraya X5-Touch ще се предлага от есента на 2018.

По официална информация от Thuraya

Графика: Thuraya

 

Скортел ООД е официален доставчик на услугите на Thuraya от 2002 г.

Боян Петров  тръгва за следващата си експедиция в Непал, за да изкачи десетия си осемхилядник, част от проекта му  „Българин на 14x8000”. След успешното изкачване на Гашербрум II, Боян е готов да завладее следващия осемхилядник в Непал - Дхаулагири (8167 м). Турая и Скортел и този път подкрепят експедицията на Боян Петров, осигурявайки му надеждна сателитна връзка дори и в най-отдалечените планински райони.

Пожелаваме му успех!

Понеделник, 24 Юли 2017 15:17

Боян Петров изкачи Гашербрум II

Боян Петров  изкачи девети осемхилядник - Гашербрум II, част от проекта му  „Българин на 14x8000”. Експедицията към Гашербрум II (8035 м) през тази година е вторият опит на алпиниста за изкачването му, след първия неуспешен през 2009, когато се намира на метри под самия връх. Значимостта на постижението на Боян е голяма, тъй като това е първият му изкачен осемхилядник, след бързото възстановяване от катастрофата през  миналото лято. С изключителното  си постижение най-успешният български алпинист зарадва многобройните си почитатели и даде отново повод за гордост на всички българи.

Поздравления за Боян!

В началото на месец юли Скортел сключи договор за партньорство и дистрибуция с датската компания Lars Thrane A/S.
Съгласно договора за партньорство Скортел получи статут на директен дистрибутор на Lars Thrane A/S за България.

Lars Thrane A/S е частна компания със седалище в Копенхаген, Дания.
Lars Thrane A/S е компания, специализирана в проектирането и производството на високопроизводителни спътникови комуникационни системи и навигационни сензори, използващи най-новите иновативни технологии. Със своя челен опит в областта на сателитната комуникационна техника и опита в развитието на морските комуникации и навигационното оборудване Lars Thrane A/S осигурява продукти с висока производителност за морския пазар - както за професионални, така и за любителски цели.
Lars Thrane A/S е основана през 2015 от Ларс Тране – един от двамата братя основатели на световно известната компания Thrane&Thrane. След поглъщането на Thrane&Thrane от Cobham Ларс Тране се оттегли и основа нова компания със своето име. Основни ръководители в новата фирма са синовете на Ларс Тране - Петер и Ханс Тране.

Боян Петров, един от най-известните и успешни алпинисти, е съвсем близо до сбъдване на своята мечта – да стане първият български алпинист, изкачил всичките четиринадесет осемхилядници без използване на допълнителен  кислород. Сред неговите най-големи постижения са изкачването му на върховете Броуд Пик и К2 само за осем дни, което само по себе си е световен рекорд  и доказателство за изключително силния му  дух – пример за човешко усилие и издръжливост. Неговите успехи не остават незабелязани от един от най-големите  алпинисти на всички времена – Райнхолд Меснер, който в специално  видео отправя поздравления към Боян.В книгата си „Първите седем“ Боян Петров  пленява своите почитатели и последователи, като успява да ги накара да се почувстват съпричастни към неговите преживявания по пътя към върха.

През месец юни Скортел сключи споразумение за партньорство и дистрибуция с големия производител McMurdo.Съгласно споразумението за партньорство, Скортел получи право за директни поръчки на електронните продукти на МcMurdo – AIS Class-A, AIS Class-B, AIS receiver, GMDSS Navtex, Portable VHF.

McMurdo е водеща компания в проектирането и производството на спасително оборудване - аварийни буйове и маяци, решения за проследяване и наблюдение, системи за навигационна инфраструктура за използване на сушата и морето. Използвайки най-съвременни технологии, продуктите и решенията на McMurdo се използват от организации като Бреговата охрана на САЩ и Кралския военноморски флот на Великобритания, както и от търговското и яхтено корабоплаване в цял свят.

Оборудването с марка McMurdo е отговорно за спасяването на стотици човешки живота по целия свят и е проектирано да работи надеждно при най-взискателните условия. Морските продукти и системи McMurdo отговарят на всички глобални стандарти съгласно GMDSS и SOLAS изисквания.

Fleet Xpress - първокласната услуга на Inmarsat, е осигурила договори за доставка на услугата за над 10 000 кораба в рамките на първите 12 месеца от пускането ѝ в експлоатация, което надхвърля очакванията за степента на усвояване на услугата. Изключителното постижение е в резултат на сключени договори с отделни корабособственици, договори със стратегически партньори и споразумения за миграция със съществуващите клиенти на Inmarsat.

"Търсенето на услугата Fleet Xpress е безпрецедентно от стартирането ѝ в края на март 2016 г., което показва, че пазарът наистина е бил готов за свързване на корабите с мрежата, поддържаща морските бизнес приложения", каза Роналд Спитоут, президент на направлението Inmarsat Maritime. "Базирана на Global Xpress, услугата Fleet Express комбинира високоскоростни широколентови комуникации в Ka-band и надеждна резервираща връзка в L-band, като създава един нов стандарт за глобални морски комуникации, признат както от крайните потребители, така и от нашите партньори“.

Скортел ООД ще вземе участие в Специализираното международно изложение за ИКТ в рамките на осмото издание на Webit Festival Europe.Събитието за технологии, дигитален маркетинг и иновации Webit Festival Europe 2017 ще се проведе на 25 и 26 април в София Тех Парк под патронажа на президента Румен Радев, кмета на София Йорданка Фандъкова и Европейската комисия.

Заповядайте на нашия щанд! Очакваме Ви!

Участието на Скортел ООД е с финансовата подкрепа на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Ролята на Inmarsat като единствен доставчик на сателитна технология, изпълняваща стандартите за Глобалната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS), постави напредък, след като подкомитетът на Международната морска организация (IMO) реши да даде зелена светлина на разглеждането за официално одобрение на Inmarsat FleetBroadband и Inmarsat Fleet One.Към настоящият момент Inmarsat е единствената компания, получила одобрение от IМО за предоставяне на GMDSS спътникова комуникация, на която мореплавателите разчитат чрез услугите Inmarsat C и Inmarsat Fleet 77.

На заседание на Подкомитета за Навигация, Комуникация, Търсене и Спасяване (NCSR), делегатите на IMO, натоварени с модернизирането на GMDSS, са постигнали съгласие, че Inmarsat FleetBroadband трябва да премине необходимата техническа оценка от Международната морска спътникова организация (IMSO) с доклад, предвиден за разглеждане на следващо заседание на NCSR през 2018 г.GMDSS функционалност Според оценката, представена от делегатите на IMO от Великобритания, за всяка година от януари 2010 досега Inmarsat FleetBroadband е постигнала наличност, надвишаваща изискваните за GMDSS 99,9%.

Завърши проект "Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” BG 161 PO 004-4.0.01-0003 финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища", в който фирма Скортел взе участие във втората му фаза като партньор на Транзас – световен лидер в морските и речни брегови информационни системи.

Изградената система обхваща българската част на река Дунав от Куделин до Силистра и включва в състава си гласови комуникации по УКВ канал с екипажите на корабите, обмен на АИС съобщения, радарно и видеонаблюдение в ключови за корабоплаването участъци, ефективни средства за справяне при кризисни ситуации. В зоните на пристанищата е осигурен безплатен Wi-Fi достъп до информационните услуги , които предлага БУЛРИС чрез изградения национален РИС портал и подсистеми ERI (Електронна система за докладване), NtS (Известия до корабните водачи), NRDMS (Национална система за управление на референтните данни). Цялостната свързаност на системата се осъществява посредством радио-релейна линия в висок капацитет.

Завърши проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3”, в който фирма СКОРТЕЛ взе участие в третата фаза като партньор на фирма Транзас – световен лидер в морските и речни брегови информационни системи. Европейският съюз провежда трайна политика за повишаване безопасността, сигурността и ефективността на морския транспорт, както и за намаляване на екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабоплаването в морските пространства на Общността.

Проектът „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3” е финансиран по ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища”. Бенефициент по проекта е ДП “Пристанищна инфраструктура”. С него Република България дава своя принос за провеждане на тази политика за Черноморския басейн, като провежда планирано и последователно развитие на морските технологични системи, организацията и хармонизирането на нормативната база, като осигурява на практика широкото внедряване на европейската платформа за безопасно и сигурно корабоплаване SafeSeaNet, на инициативите на Международната морска организация (IMO) и Международната асоциация на средствата за навигация и фаровите служби (IALA).

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, прочетете внимателно тези Политика за поверителност и защита на личните данни,

преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

 

КАРТА НА САЙТА
     

Картата на сайта позволява лесен достъп до структурираното съдържание на сайта.

Към картата на сайта

 

КОНТАКТИ
     

Скортел ООД - централен офис
София 1582, жк. Дружба 2
ул. "Делийска воденица" 29

Тел. 02 978 9590, 02 879 7400, 0878 344 550

Факс: 02 978 3359
e-mail: office@scortel.com