Реализирани проекти

 

 • Успешно реализиран проект към ИАРА по "Закупуване, доставка, инсталация и пускане в експлоатация на бордови комплекти за обективен контрол на риболовната дейност, включително подготовка, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни".(2018-2019 г.)

 • Успешно реализиран проект към ИАРА по "Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на система за наблюдение и контрол на риболовните кораби, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни, в състава на която влизат следните компоненти: център за обработка и съхраняване на данни с комплект сървъри, операторска зала; програмно осигуряване на разширена система за наблюдение на риболовните кораби, за електронно докладване на данни, за видеонаблюдение в реално време, за интеграция на програмите в центъра и с външни информационни системи, оборудване за наблюдение на катерите и автомобилите за инспектиране на стопанския риболов“. (2018-2019 г.)

 • СКОРТЕЛ ООД и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас завършиха успешно изпълнението на проект "Иновативен метод и алгоритми за адаптивно автоматизирано управление на технологични процеси" по Националния иновационен фонд 8-ма сесия. (2017-2019 г.)

 • Регионален ситуационен център за овладяване на кризисни ситуации в град Елин Пелин (2016 г.)

 • Център за обучение GMDSS за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна (2015 г.)

 • Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3 (2013 – 2015 г.)

 • Речна информационна система в българската част на река Дунав – „БУЛРИС”, проект BG 161 PO 004-4.0.01-0003 финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища" (2013 – 2015 г.)

 • Единна информационна система за регистрация и наблюдение на моторни превозни средства за Министерството на пътищата и транспорта на Република Монголия (2012 – 2014 г.)

 • Внедряване на високотехнологичен иновативен продукт в „Скортел“ ООД, финансиран по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, ОПК 2007-2013 г. (2011 – 2013 г.)

 • Усъвършенстване на системата за аерозолен мониторинг на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД (2012 г.)

 • Доразвитие на автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг на населени места в наблюдаваната зона на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“ (2011 – 2012 г.)

 • Анализ на състоянието на пътните условия и безопасността на движение по път Е 85 в участъка Адунаци Копачени - Бяла, съвместно с Русенски Университет, по проект "Управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево - Русе - стратегия за успех" MIS-ETC code 2, финансиран по ОП за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г. (2011 – 2012 г.)

 • Система за наблюдение на риболовните кораби (СНРК) за Национална агенция по рибарство и аквакултури на Република Румъния (2009 г.)

 • Ведомствена GPS система за оперативно наблюдение и управление на специализирани автомобили на ГДО при Министерство на правосъдието (2009 г.). Разширение и обновяване на системата (2011 – 2015 г.)

 • Ведомствена GPS система за оперативно наблюдение и управление на транспортни средства за Гражданска защита (СОНК) (2009 г.)

 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за определяне на рибните запаси и дънната структура на Черно море на борда на научно-изследователски кораб "Академик" по проект BG2005/017-353.03.03, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз (2008 г.)

 • Система за контрол и управление на летателни апарати за ХелиЕр АД (2007 – 2009 г.)

 • Подсистема за оперативно наблюдение към Център за аерокосмическо наблюдение при Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (2007 г.)

 • Информационно-управляваща система за транспортни и производствени средства на Октопод Инвест Холдинг ЕАД (2007 г.)

 • Система за наблюдение на риболовните кораби (СНРК) за Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) на Република България (2006 – 2008 г.). Разширение и обновяване на системата (2012-2016 г.)

 • Интелигентна система за управление на мобилни индустриални обекти (ИСУ-МИО), съвместен проект на Скортел ООД и Русенски университет "Ангел Кънчев"; Възложител: ИАНМСП към Министерство на икономиката и енергетиката (2005 – 2008 г.)

 • Пилотен проект за система за управление на градски пътнически транспорт – съфинансиран от програма PHARE – проект BG01.02.02.03. – Pilot PTIMS (2003, 2004 г.)

 • Идеен проект на Система за управление и контрол на производствените и транспортните средства на Мини Марица Изток ЕАД (2004 г.)

 • Мобилен пункт за управление и комуникация за Ситуационен център към МТС (2003 г.)

 • Автоматизирана система за контрол и управление на специализираните автомобили на Националната служба за Спешна медицинска помощ (2001- 2002 г.), функционално разширение на системата (2005 – 2009 г.)

 • Проект за изграждане на оптическа кабелна магистрала Хасково-Кърджали-Кавала (Гърция), финансиран от Програма ФАР за трансгранично сътрудничество (2001 г.)

 • Идеен проект за национална цифрова радиокомуникационна мрежа за професионални радиокомуникации по стандарта TETRA, за Тетра Стар Комюникейшън АД (2001 г.)

 • ATM пилотен проект за Булгаргаз ЕАД (1998 г.)

 • Корпоративна радиорелейна мрежа за Булгаргаз ЕАД (1997,1998 г.)

 • Проектиране и изграждане на ведомствена мрежа за персонално радиоповиквне за северното крайбрежие на Параходство БМФ – Варна (1995 г.)

 • Пейджинг мрежа Скортел-Пейджинг (1994 г.)

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, прочетете внимателно тези Политика за поверителност и защита на личните данни,

преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

 

КАРТА НА САЙТА
     

Картата на сайта позволява лесен достъп до структурираното съдържание на сайта.

Към картата на сайта

 

КОНТАКТИ
     

Скортел ООД - централен офис
София 1582, жк. Дружба 2
ул. "Делийска воденица" 29

Тел. 02 978 9590, 02 879 7400, 0878 344 550

Факс: 02 978 3359
e-mail: office@scortel.com

Записване
Потребителски предпочитания за бисквитките
Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ще получите най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, този уебсайт може да не функционира според очакванията.
Приемане на всички
Отказване на всички
JB cookies
Joomla
Приемам
Отказ