Строителен предприемач

1С: Предприятие 8
Строително предприятие
Управление на строителното производство
Скортел ООД, съвместно с ГК „Импулс-ИВЦ“ предлага на българския пазар ново решение за управление на строителното производство, на база технологичната платформа на Фирма „1С“ „1С:Преприятие 8.3“

1C 1
Ключови възможности на конфигурацията (Виж Фиг. 1-4):
 • Подсистема „Управление на строителното производство“:
  • Възможност за планиране и отчитане на сроковете за работните проекти;
  • Формиране на оперативни работни планове, според утвърдения календарен план;
  • Формиране на седмични работни графици за произволно дълъг период;
  • Формиране на работни задания за подизпълнителите и работните бригади;
  • Отчет за фактическото изпълнение на дейностите по календарния план;
  • Попълване на актове за свършена работа и справки за себестойността на изпълненеите дейности;
  • Отчет за фактически изразходваните материали при изпълнение на дейностите по обекти, формиране на отчети;
  • Водене на общ журнал на дейностите и журнала за отчет на свършеното;

1C 1
 
 • Подсистема „Управление на склада“:
  • Оприходяване на материалите по предварителни поръчки;
  • Инвентаризация на материалите;
  • Определяне на материалите, необходими за изпълнение на дейностите по календарния план;
  • Анализ на използваните материали за дейностите по календарния плана и по строителните обекти;
  • Анализ на неизползваните материали поматериално отговорни лица и по складове на организацията;
 • Подсистема „СМиМ“:
  • Отчет на машините и механизмите;
  • Определяне на машин и механизмов за изпълнение дейностите по календарния план;
  • Фактически отчет на използването на машините;
  • Построяване на графики за работата на машините и механизмите;
 • Подсистема „Управление на доставките“:
  • Управление на доставките според нуждите;
  • Изготвяне на план за доставка на материали по строителните обекти за произволен времеви период;
  • Формиране на заявки за закупуване по неотчетни нужди и автоматично следене за постъпления по тях;
  • Анализ на изпълнените и просрочени заявки;
  • Отчети по номенклатурните позиции, представени в заявките;

1C 1
 

1C 1
 

PRIVACY POLICY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA

Please, read these Privacy policy and protection of personal data,

before using this website.

More information

TERM OF USE
     

Please read these Terms of Use before using this website.

By accessing this site, you agree to the following conditions below.

More information

 

SITE MAP
     

Site map allows easy access to structured content on the site.

 

To the Site Map

 

CONTACT US
     

Scortel Ltd. - Head office
29, Deliiska vodenitza str.Sofia 1582, Drujba 2
Bulgaria

Tel. +359 2 978 9590
+359 2 879 7400
+359 878 344 550

Fax: +359 2 978 3359
e-mail: office@scortel.com

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
JB cookies
Joomla
Accept
Decline